Podręczniki dla klasy I i II, czyli jak korzystać z listy podręczników

W związku z wieloma pytaniami informujemy, iż w klasie II liceum ogólnokształcącego, w związku z realizowaną reformą programową, dobór podręczników związany jest z realizowanymi od klasy II przedmiotami rozszerzonymi. W związku z tym wyjaśniamy:

1) Wszyscy uczniowie klasy II zakupują podręczniki z:

języka polskiego – pozycja nr 1 na liście,
języka angielskiego – pierwszy podręcznik z pozycji nr 2 na liście,
języka rosyjskiego – pozycja nr 3 na liście,
matematyki – pozycja nr 4 na liście,

2) Uczniowie klasy II kupują 1 z 2 poniższych podręczników:

historia i społeczeństwo – pozycja nr 7 lub przyroda – pozycja nr 13

O tym, jaki podręcznik kupuje uczeń, decydują przedmioty, które wybrał jako rozszerzone – jeśli wśród nich znalazła się historia, uczeń kupuje podręcznik do przyrody. Jeśli przedmiotem rozszerzonym wybranym przez ucznia jest: fizyka, biologia, chemia lub geografia, uczeń zaopatruje się w podręcznik z historii i społeczeństwa.

3) Uczeń klasy II kupuje także podręczniki z przedmiotów rozszerzonych, które wybrał w maju/czerwcu 2013 – każdy uczeń wybrał 3 przedmioty rozszerzone. Jednakże podręczniki do matematyki i języka polskiego dotyczą jednocześnie poziomu podstawowego i rozszerzonego, więc wystarczą do realizacji także na poziomie rozszerzonym. Żaden z podręczników do nauki języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym nie został zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, więc z zakupem tej pozycji należy poczekać do września.

4) Uczeń, który wybrał jako przedmiot rozszerzony język angielski lub język rosyjski, realizuje ten przedmiot zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, więc zaopatruje się w dwa podręczniki (o ile ukaże się podręcznik do języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym).

5) Jednocześnie przypominamy, że uczniowie klasy I bez względu na klasę i przewidywane od klasy II rozszerzenia korzystają z tego samego wykazu podręczników. Uczniowie wszystkich klas I realizują klasę pierwszą jako dokończenie programu gimnazjalnego.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem.