Uwaga drugoklasiści!

Prezentacja dotycząca bibliografii oraz lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego jest dostępna do pobrania:

Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego
Bibliografia