Uwaga drugoklasiści!

16/06/2013 Aktualności

Prezentacja dotycząca bibliografii oraz lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego jest dostępna do pobrania:

Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego
Bibliografia