Podlaska mozaika – wyróżnienie w wojewódzkim konkursie dla Liceum Ogólnokształcącego

W dniu dzisiejszym nastąpiło podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Podlaska mozaika”. Inicjatywa ta ma promować postawy tolerancji i akceptacji wobec innych kultur, religii i narodowości. W organizację konkursu włączyło się Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaski Urząd Marszałkowski i WOAK. Konkurs honorowym patronatem objęła (po raz drugi) pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Nasza szkoła w konkursie zdobyła wyróżnienie za całokształt działalności, w szczególności działania zrealizowane w ramach projektu ” Babcine przysmaki dwóch kultur”. Dokumenty konkursowe przygotowała jedna z koordynatorów projektu : Edyta Ołdziejewska – Budnik – opiekun wolontariatu.

Scan0001