Maturę zdaliśmy na blisko 90%

W dniu 28 czerwca 2013 roku tegoroczni maturzyści, w liczbie 141 osób, otrzymali wyniki egzaminu maturalnego, z których wynikało, że w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej zdawalność wyniosła 89,4%, co w porównaniu z ogólnopolską średnią (81%) i powiatową (79%) musi robić wrażenie. Wynik ten na koniec sierpnia może być jeszcze lepszy ponieważ większość osób, które nie zdały (14 na 15) zaliczyło poza jednym wszystkie pozostałe egzaminy i przystąpią do egzaminu poprawkowego. Spośród osób, które nie zdały dwóm nie udało się zaliczyć egzaminu ustnego, zaś trzynastu pisemnego. Gratulujemy wszystkim, którzy z sukcesem zaliczyli egzamin maturalny. O jego wynikach będziemy jeszcze informować.