Uwaga maturzyści!!!

03/04/2013 Aktualności

Przypominamy, że OSTATECZNY termin składania bibliografii do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego upływa 5.04.2013r.
Złożenie bibliografii (literatura podmiotu, przedmiotu, materiały pomocnicze) jest warunkiem przystąpienia do matury. Osoby, które nie dostarczą tych materiałów nie będą mogły przystąpić do egzaminu maturalnego.