Stypendia przyznane…

W ramach programu stypendialnego „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży kształcącej się w Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Sokólskiego” stypendia otrzymało 12 uczniów Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

Szczęśliwcami wybranymi przez Starostę Sokólskiego zostali:

1. Ewelina Marcińczyk
2. Grzegorz Kozioł
3. Łukasz Kończyk
4. Karol Skibicki
5. Klaudia Anna Anuszkiewicz
6. Konrad Bućko
7. Izabela Borodziuk
8. Kinga Szestowicka
9. Damian Kudaj
10. Przemysław Huterski
11. Izabela Godlewska
12. Julia Krysiuk

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.