Manewry klas pierwszych

W dniach 11-13 stycznia w naszej szkole odbyły się pierwsze manewry dla najmłodszych klas mundurowych. Program obejmował intensywne ćwiczenia z musztry, zajęcia z samoobrony, a także rywalizację strzelecką.

Manewry rozpoczęły się o godzinie 10. musztrą, którą przeprowadzał p. J. Bielawski. Po południu grupa ćwiczyła samoobronę pod nadzorem p. T. Leszkowicza. Opiekunami młodzieży byli: J. Bielawski, T. Leszkowicz, J. Pigiel i P. Nakoneczny.

W sobotę po musztrze zorganizowany został konkurs strzelecki, który prowadził p. J. Ćwilich.

Zwycięzcami konkursu strzeleckiego zostali:

 

 Magdalena Tarasewicz – I miejsce
 Damian Jankowski – II miejsce
 Przemysław Karolczuk – III miejsce

 

Po południu odbyły się zajęcia praktyczne z funkcjonariuszami straży granicznej.

Manewry i niedzielna Msza święta z udziałem pocztu sztandarowego, dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszej szkoły zainaugurowały obchody Dnia Patrona Szkoły. Uroczystości trwały cały tydzień, a zakończą się 8 lutego 2013 roku ślubowaniem klas pierwszych mundurowych.

Opiekunowie: Dyrektor J. Budnik, J. Skórska, J. Pigiel, J. Świetlińska, E. Kondracka, U. Lipska, K. Huryn, J. Bielawski, T. Leszkowicz, P. Nakoneczny, J. Ćwilich.