Wycieczka uczniów liceum do Wilna

By poznać poetę, trzeba pojechać do jego kraju – taką opinię wyrażał niemiecki preromantyk J. W. Goethe. Myśl pisarza przyświecała uczestnikom wyprawy do Wilna śladami naszego romantycznego wieszcza Adama Mickiewicza. Wycieczka odbyła się 9 listopada 2012 roku, uczestniczyło 25 uczniów. Wiosną planujemy ponowny wyjazd na Litwę – tym razem dwudniowy.