Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o 2 Korpusie Polskim i Gen. Władysławie Andersie

W Augustowskim Centrum Edukacyjnym odbył się konkurs historyczny poświęcony patronowi tego zespołu szkół zawodowych, którym jest wymieniona w tytule formacja oraz jego dowódcy gen. W. Andersowi.

Piotr Mikłosz (II D)

II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o 2. Korpusie Polskim i gen. Władysławie Andersie (opiekun – Krzysztof Malinowski).

Ewa Sidor (II A)
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o 2. Korpusie Polskim i gen. Władysławie Andersie (opiekun – Krzysztof Malinowski).