Wyjazd na WAT i do teatru

Wyjazd młodzieży na WAT w Warszawie w ramach projektu „Archimedes” oraz do Teatru Współczesnego na sztukę „Ludzie i anioły”.