Dzień papieski pod hasłem „Jan Paweł II człowiek modlitwy”

W tym wyjątkowym roku beatyfikacji Jana Pawła II, rozważamy szczególną drogę Błogosławionego, który dla nas wszystkich jest nieustannym przykładem i wyzwaniem „abyśmy szli i owoc przynosili”. Chcąc przypomnieć, ale również zachęcić do realizacji jego nauczania, młodzież naszej szkoły w dniu 17 X 2011 przedstawiła krótki montaż słowno – muzyczny, pt. „Nie lękajcie się”.