Promocja Integracji Społecznej

  • cel projektu: poszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do profesjonalnych szkoleń zawodowych znacznie zwiększających szanse na zatrudnienie oraz wsparcie psychologiczno – zawodowe w tym zakresie.
  • czas realizacji projektu: od 1 sierpnia 2008 do 30 czerwca 2009.
  • liczba uczestników projektu: ogółem 65 w tym niepełnosprawnych 57.
  • osiągnięte rezultaty:
    • przeprowadzenie szkolenia gastronomicznego i komputerowego dla osób niepełno sprawnych
    • przeprowadzenie kampanii promocyjnej (strona internetowa, ulotki, plakaty)
  • źródła dofinansowania projektu: Zespół Szkół był w tym projekcie partnerem. Projekt był finansowany w całości przez EFS.