Innowatorium „Tydzień Przedsiębiorczości”

  • cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi w obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.
  • czas realizacji projektu: od 18 do 22 maja 2009
  • liczba uczestników projektu: 15 uczniów
  • osiągnięte rezultaty:
    • poszerzona wiedza młodych ludzi z zakresu zarządzania i ekonomii
    • zainspirowanie do samodzielnego studiowania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości
  • źródła dofinansowania projektu: NBP i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności