Rada Młodzieżowa Internatu

Jej zadaniem jest współudział w organizacji życia wychowanków w internacie. Przewodniczącymi tegorocznej RMI są:

  • Klasy II:

Emilia Rowińska

  • Klasy III:

Małgorzata Serowiecka