1cp

Język polski

Przeczytaj uważnie Pieśń XII i odpowiedz na pytania

Przeczytaj uważnie.doc,Pieśń o dobrej sławie

Zakres z języka polskiego – 1cp

Biologia

Chemia

Notatki z następujących tematów:
T1: Kwasy
1.
Definicja
2.
Wzór ogólny
3.
Podział
4.
wzory sumaryczne i strukturalne kwasów
5.
Otrzymywanie kwasów tlenowych i beztlenowych
6.
Właściwości
7.
Moc kwasów tlenowych i beztlenowych
T2: Sole
6.
Definicja
7.
Wzór ogólny
8.
Podział
9.
Nazewnictwo
soli obojętnych
hydroksosoli
wodorosoli
soli uwodnionych
10.
Zad 1, 2/112
Kartkówka na pierwszych zajęciach po dniach wolnych!
Matematyka

Wychowanie fizyczne

Rozgrzewka dla chłopców i dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Ćwiczenia dla chłopców:
https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I
https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
https://www.youtube.com/watch?v=H9PNXqy4wsU
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia dla dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=ip3TFQ6G4W8
https://www.youtube.com/watch?v=FEcK5mdeOJk
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia rozpoczynamy rozgrzewką a kończymy ćwiczeniami rozciągającymi(ostatni link). Po rozgrzewce wykonujemy ćwiczenia z podanych linków codziennie po jednym zestawie ćwiczeń z linku.