1b

Język polski

Karta pracy – barok

Zakres z języka polskiego – 1b

Karta pracy – sonety M. Sępa Szarzyńskiego.

Nurty w literaturze baroku

Chemia

Notatki z następujących tematów:
T1: Substancje uzależniające: leki, narkotyki, kokaina
T2: Leki – podsumowanie
1.
Rozwiązać w zeszycie zadania po dziale ,,Leki” – Sprawdź czy potrafisz…
Kartkówka na pierwszych zajęciach po dniach wolnych!
Fizyka
Obejrzenie filmu dokumentalnego o Marii Skłodowskiej-Curie z youtube.com.rozpady promieniotwórcze https://www.youtube.com/watch?v=_sVNthXtIAw
promieniotwórczość https://www.youtube.com/watch?v=TSDX9vpkSOgWiedza o społeczeństwie

https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DqbmitF6S

https://epodreczniki.pl/a/uniwersalny-system-ochrony-praw-czlowieka/DuUCOOONv

Wychowanie fizyczne

Rozgrzewka dla chłopców i dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Ćwiczenia dla chłopców:
https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I
https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
https://www.youtube.com/watch?v=H9PNXqy4wsU
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia dla dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=ip3TFQ6G4W8
https://www.youtube.com/watch?v=FEcK5mdeOJk
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia rozpoczynamy rozgrzewką a kończymy ćwiczeniami rozciągającymi(ostatni link). Po rozgrzewce wykonujemy ćwiczenia z podanych linków codziennie po jednym zestawie ćwiczeń z linku.