1ap

Język polski
Biologia
Chemia
kl. 1ap
Notatki z następujących tematów:
T1: Sole
1.
Definicja
2.
Wzór ogólny
3.
Podział
4.
Nazewnictwo
soli obojętnych
hydroksosoli
wodorosoli
soli uwodnionych
5.
Zad 1, 2/112
T2: Otrzymywanie soli
1.
Metody otrzymywania soli
2.
Zad. 3,4,5 /112
Kartkówka na pierwszych zajęciach po dniach wolnych!
Język polski zakres rozszerzony
Matematyka
Fizyka

Język angielski

Klasa I ap +bp ( język angielski – poziom rozszerzony )

  1. Ćw. na str. 13 ( SB ), ćwiczenia z tego działu dotyczące czasownika:”need” w Workbook str. 13.

2.Jak rozpoznać nieprawdziwe wiadomości.

Ćw. na str. 14 ( SB ) i ćwiczenia z tego działu str. 14 ( WB )

  • Nieprawdziwe wiadomości – wypowiedź na podstawie obrazków.

Ćwiczenia na str. 15 ( SB ) i str. 15 ( WB ).

Elżbieta Kondracka

 

Wychowanie fizyczne

Rozgrzewka dla chłopców i dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Ćwiczenia dla chłopców:
https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I
https://www.youtube.com/watch?v=9VtMid8rlMA
https://www.youtube.com/watch?v=PP2c5F4uVyI
https://www.youtube.com/watch?v=H9PNXqy4wsU
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia dla dziewcząt:
https://www.youtube.com/watch?v=ip3TFQ6G4W8
https://www.youtube.com/watch?v=FEcK5mdeOJk
https://www.youtube.com/watch?v=q2q9tQ_LYwo
https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ćwiczenia rozpoczynamy rozgrzewką a kończymy ćwiczeniami rozciągającymi(ostatni link). Po rozgrzewce wykonujemy ćwiczenia z podanych linków codziennie po jednym zestawie ćwiczeń z linku.