Studniówka Anno Domini 2023

14 stycznia 2023 r., czyli dokładnie na 110 dni przed maturą, swój wielki bal mieli maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. Spośród 63, udział w zabawie w Pensjonacie Poniatowski w Suchowoli wzięło 48 maturzystów wraz z 30 osobami towarzyszącymi.

Uroczystość otworzyli Gabriela Marchel i Szymon Maksimczyk. Rozpoczęli od podziękowań swoim nauczycielom i rodzicom. Nie zabrakło gratulacji i życzeń zdania matury od dyrektora szkoły Jarosława Budnika. Były także kwiaty i upominki dla wychowawców, nauczycieli  i dyrekcji. A potem czas na zdjęcia i oczywiście doskonałą zabawę do białego rana. Do historii przejdą ciekawe konkurencje np. quiz muzyczny a także przepięknie odtańczona belgijka czy grecki taniec zorba.

Wszyscy bawiący ...

Czytaj dalej

Ostatnie pożegnanie 

12.01.2023 r. pożegnaliśmy śp. Stanisława Konopkę – wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej w l. 1964 – 91. W  ceremonii pogrzebowej, oprócz rodziny i przyjaciół, udział wzięła  cała społeczność szkolna, władze powiatowe (ze Starostą Sokólskim Piotrem Rećko na czele), gminne (Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej Arturem Gajlewiczem), także absolwenci i dawni uczniowie dąbrowskiej placówki oświatowej. 

W czasie mszy św.- koncelebrowanej przez dąbrowskich absolwentów ogólniaka a jednocześnie uczniów dyrektora – w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej a także na cmentarzu, uczestniczył poczet sztandarowy oraz asysta honorowa składająca się z uczniów klas mundurowych. 

Dziękujemy...

Czytaj dalej

9 stycznia 2023 r. dąbrowskie środowiskowe edukacyjne poniosło niepowetowaną stratę.

Odszedł  wieloletni dyrektor Zespołu Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej, wspaniały nauczyciel historii i wrażliwy człowiek.

+Stanisław Konopka urodził się 8 listopada 1931 roku w miejscowości Modliborzyce na Lubelszczyźnie i był synem Ignacego i Genowefy z domu Głowacka. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum w Janowie Podlaskim rozpoczął w 1950 roku studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie na kierunku historia. Po ukończeniu studiów w 1953 roku został skierowany do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Suchowoli, gdzie od 1 września rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela. Tam też spotkał swoją przyszłą żonę Janinę Nakoneczną, z którą  8 maja 1954 roku zawarł  związek małżeński...

Czytaj dalej

Serdecznie dziękujemy!!!

W związku z zakończeniem starego roku 2022 i z nadzieją na udane rozpoczęcie obecnego, doceniając rolę społecznego otoczenia szkoły chcielibyśmy podziękować za wszelkie działania na jej rzecz realizowane, przez zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych partnerów szkoły.

▫️W sposób szczególny nasze podziękowania kierujemy do Powiat Sokólski za zrealizowane wspólnie projekty i działania podejmowane na rzecz rozwoju szkoły. Dziękujemy Zarządowi Powiatu Sokólskiego a w sposób szczególny Piotr Rećko Staroście Sokólskiemu, Jerzemu Białomyzemu – Wicestaroście Sokólskiemu oraz Romualdowi Gromadzkiemu – członkowi Zarządu...

Czytaj dalej

Był to dla nas dobry rok!!! Cz. II

▪️1 września rozpoczął się nowy rok szkolny a do szkoły przybyli w ramach wizyty przygotowawczej nauczyciele w Grecji i Hiszpanii realizujący projekt „Sorry, taki mamy klimat”. W ramach akcji Narodowego Czytania czytaliśmy „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, zaś uczniowie uczestniczący w projekcie „Promocja zatrudniania młodzieży w rejonie przygranicznym poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych” szkolili się ze znajomości programu „Adobe Photoshop”, języka angielskiego biznesowego oraz tworzenia biznesplanu. Odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym manewry klas mundurowych w Osowcu a także dni integracyjno-adaptacyjne dla klas pierwszych, których do naszej szkoły zawitała największa grupa ze wszystkich szkół powiatowych...

Czytaj dalej

Był to dla nas dobry rok!!! Cz. I

▪️Moi drodzy, rozpocznę od tego, iż 10 minut musiałem przewijać wiadomości umieszczone na szkolnym facebooku, aby dojść do stycznia 2022 roku. A to świadczy o tym, ile się działo, a działo się, działo….

▪️Już w styczniu realizowaliśmy nabór do „Bardzo smacznego projektu, czyli na granicy smaku” realizowanego z programu PO WER w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów a także otrzymaliśmy informację, iż zakończona została analiza raportu końcowego projektu „Królowa jest tylko jedna – Matematyka” finansowanego ze środków programu Erasmus +, zaś jego realizacja został uznana za dobrą praktykę.

Także już tradycyjnie odbyła się Studniówka 2022 w Pensjonacie Poniatowski w Suchowoli, w dość skromnej obsadzie 90 osób...

Czytaj dalej

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze 

Zakończenie roku 2022 to także dobra okazja do podziękowań za bardzo dobrą współpracę, życzliwość i pomoc w realizacji projektu ,,Sorry, taki mamy klimat” dyrekcji Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na czele z p. dyrektor Elżbietą Stasiulewicz. Jesteśmy wdzięczni także wszystkim nauczycielom, w szczególności p. Natalii Żur, którzy umożliwili Nam realizację tego trudnego wyzwania, jakim było przeprowadzenie zajęć w kl. siódmych i ósmych z zakresu ekologii. 

 8 listopada 2022 międzynarodowa młodzież zaangażowana w projekt ,,Sorry, taki mamy klimat” prowadziła zajęcia w języku angielskim, na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy...

Czytaj dalej

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom  Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim 

Nasze gorące podziękowania płyną także w kierunku społeczności szkolnej ze Zwierzyńca Wielkiego.

 Szczególnie gorąco dziękujemy za bardzo dobrą współpracę, życzliwość, gościnność i pomoc w realizacji projektu „Sorry, taki mamy klimat” p. dyrektor Marcie Truchanowicz. Jesteśmy wdzięczni także wszystkim nauczycielom, którzy umożliwili Nam realizację tego trudnego wyzwania, jakim było przeprowadzenie zajęć ekologicznych.

8 listopada 2022 roku międzynarodowa młodzież zaangażowana w projekt  ,, Sorry, taki mamy klimat” prowadziła zajęcia w języku angielskim. Praca z uczniami ze Zwierzyńca Wielkiego  była wielką przyjemnością i przyniosła uczestnikom projektu mnóstwo satysfakcji...

Czytaj dalej

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Bagnach

Zakończenie roku 2022 to także dobra okazja do podziękowań za bardzo dobrą współpracę, życzliwość i pomoc w realizacji projektu „Sorry, taki mamy klimat” dyrekcji Szkoły Podstawowej w Bagnach na czele z panem dyrektorem Mieczysławem Sawośko.

7 listopada 2022 młodzież zaangażowana w projekt „Sorry, taki mamy klimat” wcieliła się w rolę nauczycieli i prowadziła lekcje dla klas siódmych. Była to okazja  by pogłębić swoją wiedzę ekologiczną poprzez pracę warsztatową – branie czynnego udziału w obserwacjach i doświadczeniach, dyskusjach.

Zajęcia były również dobrą okazją by przetestować i podszkolić swoją znajomość języka angielskiego w codziennym porozumiewaniu się oraz pracy z rówieśnikami.

Tekst i zdjęcia: Justyna Jałoszewska

Czytaj dalej

Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom  Szkoły Podstawowej w Suchodolinie 


Nasze gorące podziękowania płyną także w kierunku społeczności szkolnej z Suchodoliny.  Szczególnie gorąco dziękujemy za bardzo dobrą współpracę, życzliwość. gościnność i pomoc w realizacji projektu „Sorry, taki mamy klimat” p. dyrektor Małgorzacie Marcińczyk. Jesteśmy wdzięczni także wszystkim nauczycielom, w szczególności p. Klaudii Gryżeni, którzy umożliwili Nam realizację tego trudnego wyzwania, jakim było przeprowadzenie zajęć ekologicznych.

8 listopada 2022 roku międzynarodowa młodzież zaangażowana w projekt  ,, Sorry, taki mamy klimat” prowadziła zajęcia w języku angielskim. Praca z uczniami z Suchodoliny była wielką przyjemnością i przyniosła uczestnikom projektu mnóstwo satysfakcji...

Czytaj dalej